برگزاری اولین جلسه اعضای مجله تخصصی سطح ۲ و ۳

برگزاری اولین جلسه اعضای مجله تخصصی سطح ۲ و ۳
برگزاری اولین جلسه اعضای مجله تخصصی سطح  ۲و ۳ مدرسه علمیه آیت الله صدوقی (ره)

در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۱ جلسه ای با اکثریت اعضای مجله از جمله اعضای هیات تحریریه مجله مدرسه علمیه آیت الله صدوقی برگزار شد. بر اساس تصمیم اعضای حاضر در جلسه موارد زیر به تصویب اکثریت حاضرین رسید.

الف) اعضای هیئت تحریریه که انتخاب شدند عبارتند از:

۱. محمدساجدی نیا
۲. روح اله آقائی زاده
۳. محمدعلی وطن دوست
۴. داوودعباسی
۵. عارف حمداللهی
۶. مهدی محمدی نسب
۷. مصطفی رفسنجانی مقدم
۸. بلال شاکری
۹. غفور مرادی
۱۰. حسین صافدل
۱۱. هادی اسکندریان
۱۲. مجید خرسندی

ب) با توجه به محتویات مجله که از مقالات طلاب سه رشته تخصصی سطح ۲و۳ مدرسه خواهد بود عنوان مصوب مجله عبارت شد از: (الهیات پژوهشی حکمت-اخلاق-فقه و حقوق)

ج) مقالاتی که بیشترین استانداردهای مقاله نویسی را رعایت کرده اند از بین مقالات طلاب که در سالهای تحصیلی قبل تدوین شده، انتخاب شده اند که این مقالات باتوجه به موضوعات آنها به اساتید تخصصی از اعضای هیئت تحریریه فرستاده می شود تا برای مقالات برتر تصمیم گیری شود.

د) در جلسه حاضر مدیریت محترم مدرسه حاج آقای اسکندریان به عنوان مدیر مسئول مجله انتخاب شد و انتخاب سردبیر و مدیر اجرایی به جلسه بعد موکول شد.

ه) مقرر شد در پیام رسان ایتا گروهی متشکل از اعضای مجله تشکیل شود تا حول محور مجله به تبادل نظرات بپردازند.

 

 

ثبت دیدگاه