اولین نشست از سلسله کارگاه های نگارش مقاله

نشست پژوهشی

نشست پژوهشی

موضوع جلسه اول؛ ضرورت نگارش مقاله و بررسی انگیزه های مختلف جهت انجام امور پژوهشی

در اولین جلسه از سلسله کارگاه های نگارش مقاله مطرح شد؛
الف) ضرورت های تحصیلی:
۱. تطبیق و کاربرد علوم مختلف
۲. تعمیق و تسلط بر اقوال
۳. کسب آمادگی جهت نگارش پایان نامه و رساله
۴. آشنایی با کتب تحقیقی هر علم
۵. و…

ب) ضرورت های تبلیغی:
۱. کسب اطلاعات کافی جهت پاسخ گویی به شبهات مختلف
۲. آشنایی با کتب اصیل در سیره اهل بیت ع و …
۳. کسب آمادگی جهت طرح مباحث علمی و متقن در ظرفیت های مختلف تبلیغی
۴. و…

ج) ضرورت های شغلی و مالی:
۱. رزومه پژوهشی جهت تدریس، عضویت در امور نخبگان، مراکز تخصصی سطح دو و…
۲. بن خرید کتاب در نمایشگاه های حوزوی
۳. افزایش امتیازات مرکز خدمات

ثبت دیدگاه