تئاتر ویژه برنامه انتخابات

گروه تئاتر مدرسه علمیه شهید محراب آیت الله صدوقی (ره)

گروه تئاتر مدرسه علمیه شهید محراب آیت الله صدوقی (ره)

تئاتر با موضوع مشارکت حدالکثری در انتخابات و اهمیت رای دادن و ضرر های رای ندادن و‌ آسیب شناسی و برنامه ریزی دشمن در این حوزه برای مخاطب رای اولی

ثبت دیدگاه