وبینار اثبات وجود خدا ، استاد دکتر محمد علی وطن دوست

وبینار اثبات وجود خدا ، استاد دکتر محمد علی وطن دوست

بر گزاری نشست علمی

 

استاد: دکتر محمد علی وطن دوست عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و استاد سطوح تخصصی حوزه علمیه خراسان

موضوع: اثبات وجود خدا و صفات ذاتی او با تکیه بر روش منطقی انتقال از ملزوم به لوازم بین رویکردی نوین در اثبات وجود خدا

زمان: ۲۳ آذر ماه ، یکشنبه ساعت ۱۷:۳۰

جهت شرکت در وبینار کلیک نمایید

ثبت دیدگاه