وبینار بررسی تفاوت های روشی پژوهش ها در آثار دانشمندان غربی در جهان معاصر و اندیشمندان اسلامی ، استاد حجه الاسلام محمد حسن صادقی

وبینار بررسی تفاوت های روشی پژوهش ها در آثار دانشمندان غربی در جهان معاصر و اندیشمندان اسلامی ، استاد حجه الاسلام محمد حسن صادقی

برگزاری نشست علمی

 

 

 

عنوان نشست: بررسی تفاوت های روشی پژوهش ها در آثار دانشمندان غربی در جهان معاصر و اندیشمندان اسلامی
استاد حجه الاسلام محمد حسن صادقی مدیر دفتر مطالعاتی نظام سازی و حکمرانی اسلامی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
زمان: چهار شنبه ۲۶آذر ساعت ۱۸

جهت ورود به جلسه کلید نمایید

ثبت دیدگاه