دسته: پژوهشی

نشست علمی – پژوهشی

نشست علمی – پژوهشی

به اطلاع عموم علاقه مندان و دانش پژوهان حوزه علوم و معارف اسلامی به ویژه پژوهشگران ارجمند می رساند مدرسه […]

ویژه نامه انتخابات ۱۴۰۰

ویژه نامه انتخابات ۱۴۰۰

ویژه نامه انتخابات ۱۴۰۰، در یک مجلّد انتشار یافته و به موضوعاتی چون شعور و شعار انقلابی، تکامل گفتمانی تعالی […]

نشست علمی – پژوهشی

نشست علمی – پژوهشی

به اطلاع عموم علاقه مندان و دانش پژوهان حوزه علوم و معارف اسلامی به ویژه رشته فقه قضا می رساند […]